Учебная работа. Реферат: Техника и электроника СВЧ (Часть 1)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа. Реферат: Техника и электроника СВЧ (Часть 1)

Лекція
1


Існують
локаційні
пристрої, які
повинні працювати
на ~мм,
~100ГГц.
Оскільки

~1м мають
малу роздільну
здатність, а
оптичний діапазон
швидко поглинаються
постає необхідність
вивчення НВЧ
діапазону.Перші НВЧ
прилади виникли
під час 2-ї світової
війни при створенні
РЛС. Застосування
НВЧ електроніки:

 • Малопотужна
  електроніка:
  НВЧ телебачення
  – супутникове,
  мобільні телефони,
  комп’ютери.


 • Потужна
  електроніка:
  НВЧ — піч, РЛ –
  електроніка.

  Фізичні
  причини виділення
  діапазону НВЧ


  D –
  розмір об’єкта.
  При

  закон Кірхгофа,
  Ома,

  використовуються
  закони променевої
  оптики,

  — НВЧ діапазон,
  диференційна
  інтерференція.
  Отже в НВЧ не
  можемо користуватись
  законами Кірхгофа
  і геометричної
  оптики. Закони
  Кірхгофа мають
  місце до якихось
  частот та швидкості
  розповсюдження
  інформації
  – швидкості
  світла.  Розглянемо
  малюнок. Даний
  ланцюг можна
  розрахувати
  за допомогою
  закону Ома,
  поки генератор
  – постійного
  струму. Розглянемо
  змінну напругу:
  електрон почне
  рух тоді, коли
  сигнал про
  потенціал дійде
  до нього:
  .
  Якщо частота
  генератора
  така, що
  ,
  то в той час,
  як електрон
  рухається в
  одну сторону,
  генератор вже
  сформував
  зворотній
  потенціал,
  тобто існують
  струми в різних
  напрямках. Отже
  не можна використовувати
  звичайні закони.  Описаний
  ефект – ефект
  запізнення. • на частоті

  при таких
  працюють
  РЛС. На частоті
  10ГГц
  при
  ніяких
  законів Кірхгофа,
  Ома вже застосовувати
  не можна. • Виникнення
  випромінювання
  .
  При змінному
  струмі можливе
  випромінювання,
  на його характеристики
  впливає відстань
  між дротами
  по відношенню
  до
  .
  50Гц: ~100км.
  Тому зі збільшенням
  частоти основна
  енергія знаходиться
  поза провідником
  у вигляді поля. • При високій
  частоті – густина
  струму розподілена
  нерівномірно,
  електрони
  рухаються в
  скін шарі товщиною
  ~1мкм.
  Тому опір потрібно
  рахувати іншими
  законами.


  Найбільш
  розвинутий
  оптичний
  діапазон НВЧ.  Рівняння
  Максвела 2-ого
  порядку описують
  всі електромагнітні
  явища:

  де

  густина струму,

  напруженість
  ЕП,

  напруженість
  МП,

  індукція МП,

  індукція ЕП,

  густина заряду,

  поверхневий
  струм.  Поки що монополь
  Дірака не виявлено.  Знаки
  розставлено
  відповідно
  до положення
  векторів
  ,

  та напрямку
  розповсюдження
  хвилі

  утворюють праву
  трійку. Це – не
  всі рівняння
  Максвела, у
  такій формі
  їх іноді називають
  рівняннями
  Герца.  Рівняння
  записано в
  СГСЕ. В системі
  СІ не буде
  ,

  це зручно, але
  в СІ опір вільного
  простору скінчений,
  що немає фізичного
  змісту.  Ці диференційні
  рівняння в
  частинних
  похідних другого
  порядку неоднорідні.
  Хоча з точки
  зору математики
  рівняння Максвела
  лінійні. Але
  лінійні рівняння
  ніколи не описують
  підсилення,
  генерації і
  т.д. Електромагнітні
  процеси нелінійні.
  Нелінійність
  обумовлюється
  речовиною, яку
  описують рівняння:
  .
  Народження
  електрону —
  позитивної
  пари в вакуумі
  – нелінійний
  процес. Крім
  цього можна
  генерувати
  гармоніки, 1 з
  1050
  фотонів зливаються
  і дають новий
  фотон.  ,
  (А/см2),
  поверхневий
  струм —
  ,
  (А/см).  Матеріальне
  рівняння

  рівняння
  неперервності.
  .
  Ніякого струму
  не може бути
  якщо заряд не
  виноситься.
  що виноситься
  що залишається
  в середині.
  це рівняння
  в частинних
  похідних, тому
  дуже важливі
  граничні та
  початкові
  умови. Всі фізичні
  поля неперервні
  з точки зору
  фізики.  Граничні
  умови:
  ,
  .  Магнітне
  поле всередині
  металу(має
  уявні розриви):
  .  Не буває
  нульової товщини
  тому всередині
  металу буде
  плавний перехід,
  тому що поля
  неперервні.  В векторному
  вигляді:

  (1)


  (2)  Якщо змінимо
  граничні умови,
  то все повністю
  змінюється.

  права трійка.
  Тому знак “-“
  в
  .  У рівняннях
  в комплексній
  формі цього
  немає. Мінус
  там може бути
  в 1-му і 2-му рівнянні
  в системі (*).  Граничні
  умови в металі:
  .  Гранична
  умова в ідеальному
  металі:

  (для нетензорного
  середовища).

  для
  металу.  Якщо присутнє
  ,
  то за рахунок
  сили Лоренца
  виникає струм.
  Для напівпровідника:  У застосуванні
  граничних умов
  головне те, що
  ми не розв’язуємо
  рівняння в
  середині матеріалу,
  а розв’язуємо
  рівняння лише
  на поверхні.  Лекція
  10
  Реальний
  смушковий
  несиметричний
  хвильовід.


  У попередній
  задачі ми нехтували
  всіма розмірами
  – розглядали
  ідеальний
  випадок. Тепер
  розглянемо
  реальний:
  скористаємося
  тими самими
  моделями: нехай
  розповсюджується
  Т – хвиля, а ми
  розглядаємо
  одну половину
  (симетрія).  Використаємо
  конформні
  відображення:
  .
  тут
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  .  Точка

  визначається
  обраним масштабом;
  ми знайдемо
  її потім з граничних
  умов. Таким
  чином ми маємо:
  .
  Проінтегрувавши,
  маємо:
  .


  Лінія
  з втратами


  Нехай
  існують лише
  втрати в металі.
  Для їх розрахунку
  потрібно знайти
  струм
  .
  Для цього можна
  використати
  вектор Умова-Пойтінга.
  Треба розрахувати
  потік енергії
  з лінії в метал.
  Знайдемо частину
  :  .
  Оскільки ми
  розглядаємо
  Т – хвилю, то
  ;
  тому втрат
  енергії немає
  (це для ідеальної
  хвилі). Щоб наблизити
  задачу до реальної,
  потрібно використати
  граничні умови
  Леонтовича:
  .
  Тоді все рівно

  але друга складова
  зберігається:
  .
  Підставивши,
  одержимо:
  ,
  тут

  середовище
  куди іде хвиля.  Тепер
  знайдемо повну
  потужність,
  що входить у
  метал: це
  ,
  але можна розрахувати
  на одиницю
  довжини хвильовода.
  Для цього розрахуємо

  по контуру
  ,
  і це буде потужність
  на 1 см.  .
  Тоді втрати
  характеризуються

  потужність,
  що розповсюджується
  в лінії. Вона
  зменшується
  з відстанню:
  .  стала
  затухання:
  .  Ми
  знаємо
  ,
  знайдемо
  .
  Для цього запишемо
  вектор Умова-Пойтінга
  для хвилі, що
  розповсюджується
  в хвилеводі:
  .
  Ця хвиля розповсюджується
  по всій площині
  ,
  тому
  .
  Ми одержали
  в (*) знак “-“. Однак
  ми не будемо
  ставити його
  (оскільки при
  зміні напрямку
  знак змінюється,
  то вважатимемо
  просто

  завдяки симетрії
  задачі). таким
  чином:
  .
  Оцінимо цю
  величину:  Введемо
  наближення:
  будемо враховувати
  поле лише у
  заштрихованій
  ділянці, оскільки
  тут більша
  частина (тому,
  що ця потужність
  зумовлена
  ємністю, а вона
  сконцентрована
  в цій ділянці).
  — характеризує
  якість лінії,
  але частіше
  використовують
  добротність
  лінії:
  ,
  де

  (по аналогії
  з добротністю
  КК:
  ).  Для
  • Хвильоводів

   ;  • Коаксіальних
   кабелів —
   ;  • Мікросмушкових
   ліній —
   .
  Оцінимо
  довжину хвильовода,
  в якому хвиля
  затухає в

  разів при
  :
  .
  Крім втрат у
  металі, існують
  і інші механізми
  – для них теж
  можна обчислити
  ,
  яке додається
  до нашого. Наприклад,
  це витрати на
  випромінювання
  (радіаційні):
  .
  Де

  опір лінії.
  Існують також
  діелектричні
  втрати (розглянемо
  нижче); найкращий
  діелектрик
  – тефлон.  Розглянемо
  хвильовий опір
  лінії:
  ;
  або
  ,
  де С – ємність
  лінії. Обчисливши
  її, одержимо:
  [Ом].


  Лекція
  11
  Симетрична
  смушкова хвильовід.


  Скористаємося
  тими самими
  наближеннями:

 • Т
  – хвиля;

  рівняння Лапласа

  конформні
  відображення.


 • Розглянемо
  половину (симетрія).


  Застосуємо
  перетворення
  Кристофеля-Шварца.
  Далі – аналогічно
  попереднім
  задачам. Розв’язавши,
  одержимо картинку
  полів:  Її параметри:
  .
  тут

  менше, аніж у
  попередній
  лінії, оскільки
  ємність тут
  більша. Однак,
  тут

  менше не в 2 рази,
  оскільки у
  попередньому
  хвильоводі
  ємність враховувалась
  і до верхньої
  сторони верхньої
  смужки, і до
  нижньої (див.
  Мал.), тому там
  ємність більша,
  аніж у звичайному
  конденсаторі.  Довжина
  хвилі для симетрично
  смушкової лінії
  ,
  якщо всі три
  смушки знаходяться
  в середовищі
  .


  Відкриті
  лінії.


  тут смужка
  на шарі діелектрику.
  Тоді:
  • Зверху

   .  • Знизу

   .
  Тому
  використовують
  деяке ефективне
  :
  ,
  треба знайти
  частину енергії,
  яка йде по
  діелектрику.
  Нехай ця частина

  в
  .
  Тоді:
  .
  часто використовують
  таку наближену
  формулу:
  .


  Лекція
  12
  Повільні
  хвилі.


  Для багатьох
  електричних
  приладів необхідно
  отримати хвилю,
  що рухається
  зі швидкістю
  .
  Це зокрема
  стосується
  приладів, у
  яких відбувається
  передача енергії
  та інформації
  від хвилі іншим
  носіям. Однак,
  згідно Ейнштейну,
  хвилі у вакуумі
  рухаються зі
  швидкістю
  світла, а будь-який
  інший носій
  (наприклад
  )
  не може рухатися
  зі швидкістю
  .


 • Для
  створення
  уповільнених
  хвиль використовуються
  різні спеціальні
  хвильоводи:
  Передача
  енергії від
  електричного
  потоку до ЕМ
  – поля називається
  ефектом Вавілова-Черенкова.
  Він виникає,
  коли швидкості
  електричного
  потоку та ЕМ
  – хвилі рівні.


 • .
  метод передачі
  енергії: в
  діелектрику
  – вузький канал,
  куди запускають
  потік електронів.
 • метод уповільнення:
  використовуються
  дифракційні
  ефекти.
  Розглянемо
  прямокутний
  хвильовід з
  діелектрику:  Розповсюдження
  хвилі в бруску
  з діелектриком
  – за рахунок
  повного відбиття.
  Це – відкриті
  діелектричні
  хвильоводи
  (бо немає металевих
  стінок) або
  світловоди.
  На практиці
  використовуються
  круглі волокна
  (див. мал.) – fiber-glass.  Досягнення
  полягає в тому,
  що немає металу,
  яким обумовлена
  більшість
  втрат. Ця лінія
  також є уповільнюючою,
  бо:
 • непрямолінійне
  розповсюдження
  хвилі,
  .


  Хвиля існує
  не лише в хвильоводі,
  але й в металі,
  бо хвильовід
  – відкритий.  Висновки
  Ейнштейна про
  те, що фотон у
  вакуумі рухається
  зі швидкістю
  ,
  стосується
  вільного
  нескінченного
  простору, тому
  за межами хвильовода
  неподалік від
  нього поле є,
  і воно рухається
  зі швидкістю
  ;
  проте на

  поля бути не
  може через
  експоненційне
  спадання поля.  З інших
  міркувань:
  хвиля не виходить
  з діелектрику,
  тому, що всередині
  швидкість

  тобто імпульс
  ;
  і згідно з законом
  збереження
  імпульсу хвиля
  не може вийти
  з хвильоводу,
  бо за його межами
  імпульс має
  бути
  .
  Єдина умова
  виходу хвилі
  з хвильоводу
  – тоді, коли
  швидкість хвилі
  в хвильоводі
  стане рівною
  с (імпульси
  всередині і
  зовні – однакові).  Розрахуємо
  поле у fiber-glass:
  шукаємо хвилю
  Е або ТМ.

  Розв’язки
  обох рівнянь
  (для зовнішнього
  та внутрішнього
  середовища)
  необхідно
  прирівняти
  при

  (на границі):
  ;
  .  В циліндричній
  СК:
  .
  Запишемо рівняння
  для скалярної
  функції:
  .
  Розглянемо
  симетричні
  розв’язки:
  .
  .  .  Якщо область
  містить точку
  ;
  то розв’язок
  зручно брати
  у вигляді функцій
  Ханкеля, бо
  саме в базисі

  є функція, що
  експоненційно
  прямує до нуля
  при
  .
  — йде в

  з хвильовода,

  йде з

  в хвильовід.  Отже,
  розв’язок треба
  брати у вигляді:
  ,
  ,
  тобто
  .  Граничні
  умови для похідних
  .
  Врахуємо

  для

  або
  ;

  циліндрична
  функція. Тоді
  .
  таким чином
  з граничних
  умов одержали:
  .
  Це – лінійна
  однорідна
  система відносно
  А та В. Вона має
  розв’язок за
  умови
  :
  .
  .  Розв’язок
  позначається

  (перший індекс
  в

  нуль, бо брали
  ).  Знайдемо
  сталу розповсюдження:
  ,
  тоді одержуємо:
  .  тут також
  існує критична
  довжина хвилі,
  яка відповідає
  :
  .
  Однак існує
  більш жорстка
  умова – умова
  того, щоб хвиля
  не пішла з
  хвильоводу:
  :
  .
  Умовою визначення
  критичної хвилі
  у відкритих
  системах є не
  рівність сталої
  розповсюдження
  ,
  а більш жорстка
  умова
  .
  Це – умова
  невитікання
  хвилі з хвильоводу.
  Фізично вона
  є законом збереження
  імпульсу (коли
  імпульси зовні
  і всередині
  співпадають,
  з’являється
  можливість
  для витікання
  хвилі.  Приблизна
  картина розподілу


  та

  у хвильоводі
  та зовні показана
  на малюнку:  Ця картина
  — для

  (,
  1 – номер кореня).  Лекція
  13
  Гібридні
  хвилі.


  Раніше ми
  розглядали
  всі види хвиль
  (Е, Н чи Т) окремо.
  Однак у загальному
  випадку хвиля
  є суперпозицією
  Е, Н, Т – повний
  розв’язок
  рівняння Максвела.  Гібридна
  хвиля

  – це хвиля, яка
  має всі компоненти;
  це суперпозиція
  Е, Н, Т.  У випадку
  розглянутому
  вище, хвильовода
  (стержня), ми
  маємо три граничні
  умови і дві
  константи в
  рівняннях, а
  тому рівняння
  в загальному
  випадку не буде
  мати розв’язків.
  Однак, тут нам
  потрібно розглядати
  не тільки
  ,
  ,
  ,
  а і хвилю
  :
  .
  Тепер поле
  описується
  чотирма константами
  і відповідно
  чотирма граничними
  умовами.


  метод
  узгодження
  поперечного
  імпедансу.
  Гофра.


  Покажемо,
  що ця система
  – уповільнююча.
  Розглянемо
  модель:  Уявимо,
  що в цій системі
  дійсно існує
  хвиля, близька
  до хвилі біля
  круглого хвильоводу.
  Нехай це буде
  Е – хвиля, що
  розповсюджується
  в напрямку
  .
  По аналогії
  зі стержнем
  .
  Виходячи з
  цього, можна
  знайти інші
  компоненти:
  .  Це – компоненти
  зовні. Що буде
  всередині?
  Всередині
  будуть стоячі
  хвилі:
  .
  Це – дві Т — хвилі
  (пряма і відбита).  Можна
  розглянути
  таке рішення
  для

  всередині:
  .
  Тоді  Пом’якшимо
  умову (це метод
  узгодження
  поперечного
  імпедансу) так,
  щоб неперервні
  були відношення
  полів.

  Тоді

  .  Поперечна
  стала розповсюдження
  хвилі
  .  Тоді

  .
  .
  В точках

  отримаємо
  .  Іноді будують
  фотонну криву:  Маємо
  ділянку, де
  ,
  тобто маємо
  уповільнення.
  Це – звичайний
  резонатор для
  ЕМ – хвилі. При
  розрахунках
  у нас

  переходило
  в
  ,
  а це можливо
  при
  .
  Це – ще одна
  умова.


  Спіраль.


  Тут
  ,
  .
  Така система
  по своїй конструкції
  уповільнююча,
  з коефіцієнтом
  уповільнення
  .
  Але тут теж є
  резонансні
  ефекти, що призводять
  до уповільнення,
  якщо
  .  Лекція
  14
  об’ємні
  резонатори.


  У них хвиля
  “б’ється” між
  стінками (див.
  Мал.):  ,
  тоді хвиля, що
  заходить у
  резонатор, і
  відбита, будуть
  у фазі; тобто
  це – умова резонансу.  Розв’яжемо
  рівняння Максвела
  для даної системи
  – знайдемо
  коливання, що
  існують у цій
  коробці.  .
  З урахуванням
  граничних умов
  на бокових
  стінках (стінках
  хвильовода):
  .
  Накладемо ще
  дві граничні
  умови:

  звідки одержимо

  неправильно.
  Це тому, що не
  врахували
  відбиття від
  торців; правильно
  буде записати:  .
  Тоді при накладанні
  умови

  одержимо
  .  .  Розглянемо
  ,
  одержимо
  .
  Тоді
  .  Типи коливань:
  (останній індекс
  – кількість
  півхвиль)  В круглому
  резонаторі:  Існує дуже
  багато типів
  резонаторів.
  Наприклад,
  резонатор
  хвилі, що біжить,
  такий резонатор
  ще називають
  кільцевим.
  Резонанс:
  .


  Добротність
  резонаторів
  .


  Для будь-якого
  резонатора
  звичайно існує
  АЧХ, яка має
  ширину.  Напівширина

  вимірюється
  для

  на 0.5; а для вихідної
  амплітуди –
  на 0.7 висоти
  контуру.
  .
  Хвиля затухає
  із декрементом
  :
  ,
  .
  Доведемо, що
  .
  Це випливає
  з розв’язку
  рівняння:
  .
  Втрати

  тут добротність
  .
  Втрати можуть
  бути в металі,
  на випромінювання
  в діелектрику:

  Підрахуємо
  добротність,
  пов’язану з
  втратами у
  діелектрику:

  таким чином,

  (
  — коливання
  резонатора
  з діелектриком,


  — порожнього)
  .  ,
  де
  ,
  отже
  .
  таким чином
  ми одержали
  ,
  .
  Для розрахунку

  в металі треба
  знайти потік
  енергії (як у
  смушковому
  резонаторі).  Лекція
  15
  Відкриті
  резонатори.


  Це резонатори
  на основі відкритих
  ліній передач.
  Вони мають
  електромагнітний
  контакт з відкритим
  простором.
  Звичайно
  використовуються
  в лазерах сферичні
  діелектричні
  резонатори.
  Нас цікавлять
  шари діелектрика
  для лінії
  .
  тут не можна
  використовувати
  геометричні
  наближення,
  потрібно розв’язувати
  рівняння Максвела.  Розв’яжемо
  рівняння Максвела
  для сферичного
  діелектричного
  резонатора.
  тут потрібно
  використати
  ССК:  ,

  .  В сферичній
  СК не можна
  перейти до
  скалярних
  рівнянь звичайним
  чином. Використовують
  заміну:,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .  Це – ТМ
  чи Е – заміна,
  оскільки
  .
  Аналогічно
  можна зробити
  Н – заміну:

  Ми будемо
  використовувати
  Е – заміну,
  перейшовши
  до потенціалу

  ,
  в результаті
  одержимо:
  .  Щоб отримати
  саме хвильове
  рівняння, де
  була б ще й похідна

  ,
  необхідно
  зробити заміну:

  .
  Потенціали


  та

  називають
  потенціалами
  Дебаю. Вони
  мають методичне
  значення. Розв’яжемо
  простіше рівняння
  для

  та

  методом відокремлених
  змінних:

  тоді
  .  Рівняння
  для

  — це рівняння
  Лежандра. Його
  розв’язки –
  поліноми Лежандра.
  Рівняння для

  можна звести
  до рівняння
  Бесселя заміною
  .
  Це рівняння
  для сферичних
  функцій Бесселя
  (або функцій
  Бесселя напівцілого
  вигляду). Стандартний
  вигляд рівняння:
  ,
  його розв’язки
  :  .  таким чином
  розв’язки:  .  Щоб використати
  граничні умови,
  необхідно
  виразити
  ,

  через
  .  ,  отримаємо
  два рівняння
  для А та В, причому
  А і В будуть
  відмінні від
  нуля лише тоді,
  коли

  системи рівна
  нулю. Користуючись
  виразами для

  та
  ,
  отримаємо:

  з цього рівняння
  отримаємо
  .
  Для
  :
  .
  Поле має вигляд:  таким чином,
  поля тут ідуть
  таким же чином,
  як і в кільці,
  по якому біжить
  струм.  Це була строга,
  точна теорія
  резонаторів
  сферичної
  форми. Проте,
  їх важко виготовляти,
  вони незручні
  у використанні.
  Використовують:  Розрахувати
  таку систему
  неможливо, бо
  немає регулярних
  граничних умов
  (наприклад при
  ).  Можна вважати,
  що резонансна
  частота є проміжним
  значенням між
  резонансною
  частотою у
  вписаній та
  описаній кулі.  Відмінність
  формування
  граничних умов:
  — регулярна
  гранична умова
  — нерегулярна
  гранична умова  коли є
  металева поверхня,
  можна записати
  .
  Це так звані
  електричні
  стінки.


  Лекція
  16
  метод
  магнітної
  стінки.


  Він застосовується
  при аналізі
  діелектричних
  резонаторів.  Обернена
  ситуація –
  хвиля виходить
  з металу (або
  діелектрика)
  в вакуум.  Зліва – стояча
  хвиля, справа
  – біжуча, звичайна,
  зі сталою амплітудою.  Тільки
  таким чином
  можна досягти
  виконання умов:
  ,
  ;
  якщо на границі
  ЕП має максимум,
  а МП – мінімум
  (вузол).  В середині
  з великим

  ЕП сильно
  поглинається,
  а МП залишається
  сталим.  Магнітна
  стінка виникає
  при виході
  хвилі з діелектрика
  з
  .
  Це означає, що
  на межі

  (на відміну від
  електричної
  стінки, яка
  утворюється
  при виході
  хвилі, де
  ).  Метал:
  .  Діелектрик
  :
  .  Самостійно:
  Знайти умови
  існування
  хвилі, частоти
  за аналогією
  з задачею для
  металу.


  Вимушені
  коливання.


  Лема Лоренца
  і теорема взаємності.  В лінійних
  полях немає
  взаємодії між
  полями. Однак,
  існують випадки,
  коли лінійні
  поля впливають
  одне на одне.
  Уявимо, що є
  два незалежних
  ЕМ – процеси:
  — диференціальний
  вигляд леми
  Лоренца.
  — лема
  Лоренца. (поля
  не незалежні,
  а залежать одне
  від одного).  Розглянемо
  ситуацію, коли

  :
  ,
  бо на

  всі фотони
  затухають.
  ,
  .  Розглянемо
  два диполі:
  — енергія
  першого диполя
  у полі
  .
  теорема
  взаємності.


  Приймач не
  тільки приймає,
  але й випромінює.
  Для того, щоб
  десь збудити
  поле, потрібно,
  щоб це поле
  збуджувало
  струм в нашій
  антені тобто
  потрібно розмістити
  антену в центрі,
  де поле найбільше.


  Збудження
  хвиль у хвильоводі.


  У хвильоводі
  можуть існувати
  лише Е та Н –
  хвилі.  Лекція
  17
  Ортогональність
  власних хвиль
  у хвильоводі.


  Запишемо
  лему Лоренца
  для цього випадку.
  (
  стала розповсюдження.)  У вигляді
  хвилі візьмемо
  властивість
  хвилі у хвильоводі:
  ;

  позначення.  бо розглядаємо
  власні хвилі
  і зовнішніх
  струмів немає.
  таким чином:  .  Незалежно
  від поверхні
  .  Для того,
  щоб це була
  константа,
  необхідно
  .
  Сталість не
  буде залежати
  від
  ,
  коли хвиля йде
  ,
  і також хвиля
  йде
  ;
  для всіх інших
  хвиль =0.

  .  Підрахуємо
  норму хвилі
  (співвідношення
  ортогональне)
  для хвилі
  .  ,
  .
  це
  .
  Доведемо
  ортонормованість.
  Уявимо, що є
  деякий хвильовід
  і струми (див.
  Мал.)  .
  Звернемося
  до леми Лоренца.
  Будемо вважати,
  що:
  ,

  — зворотна власна
  хвиля.
  — формула
  для визначення
  коефіцієнтів
  через струми.  Нехай,
  наприклад, у
  прямокутному
  хвильоводі
  через отвір
  у точці

  введений стержень,
  по якому від
  генератора
  Г
  йде струм
  .
  Необхідно
  розрахувати
  амплітуду хвилі
  .
  ,
  де
  ,
  .
  Отже :
  ,
  бачимо, що амплітуда
  хвиль максимальна,
  якщо
  ,
  і дорівнює
  нулю, коли стержень
  коло стінки:
  .  Лекція
  18
  Збудження
  об’ємних резонаторів.

 • Доведемо
  ортонормованість
  власних функцій
  резонатора.


 • ,
  ,
  бо задача про
  власні коливання
  розв’язується
  без струмів.
  Для другого
  коливання:
  .  ,  .  Проінтегрувавши
  обидві рівності
  по всьому об’єму
  та врахувавши
  властивості

  векторного
  добутку, отримаємо:  ,  .  Враховуючи,
  що

  та позначивши

  маємо лінійну
  однорідну
  систему відносно

  з коефіцієнтами

  та
  :  .
  Система має
  нетрівіальні
  розв’язки якщо
  ;
  .
  Тоді
  ,
  тобто
  .
  таким чином
  маємо ортонормованість
  власних функцій
  резонатора
  з нормою
  ,
  яку легко знайти.


 • Знайдемо
  поля

  та

  всередині
  резонатора
  при наявності
  струмів.  — рівняння
  Максвела.  Псевдовектор
  в математиці
  – вектор, що
  змінює свій
  напрямок при
  інверсії системи
  координат
  (напрямок, векторний
  добуток). У фізиці
  псевдовектор
  змінює напрямок
  при інверсії
  часу
  .
  Наприклад, при
  інверсії часу
  електрон починає
  обертатися
  в протилежному
  напрямку, а
  відповідно
  змінює і напрямок
  МП.  таким
  чином, МП –
  псевдовектор,
  ЕП – вектор.
  Звідси можна
  зробити висновок,
  що гамільтоніан
  не може містити

  (щоб він був
  інваріантний
  до інверсії
  часу). Ще один
  висновок – що
  немає магнітного
  п’єзоефекту
  .  Існує
  іще одна класифікація:  соленоїдальні
  та потенціальні.  Потенціальний
  (поздовжній):
  — немає
  вихорів.  Соленоїдальний
  (поперечний):
  — немає
  вузлів.  Записавши

  ми зробили
  помилку, бо не
  врахували
  потенційні
  поля, пов’язані
  з електростатичними
  полями зарядів,
  що збуджують
  струми.  Отже,
  ,
  ,
  де
  ,
  .
  Взагалі то,
  ,
  бо магнітних
  зарядів не
  існує. Проте,
  є припущення
  про існування
  магнітних
  зарядів – монополь
  Дірака
  ;
  тоді
  .  ,  .  Підставимо
  в рівняння
  Максвела:
  .
  Прирівнявши
  відповідні
  коефіцієнти
  при базисних
  функціях

  та
  ,
  одержимо

  — з рівняння
  а). Оскільки
  ,
  то
  .  .
  ;
  .  таким
  чином, для
  гармонічних
  полів:
  .
  Тоді
  .
  Використаємо
  ,
  .
  ,

  бо
  .
  таким чином,
  довели строге
  рівняння Пуансона
  для електростатичної
  частини полів.  Проінтегруємо

  по
  ,
  попередньо
  помноживши
  на
  :  .  В результаті
  отримаємо:
  ,
  маємо систему
  двох рівнянь
  з двома невідомими.
  Амплітуда
  .  Ми отримали
  формулу для
  резонансного
  збудження. тут
  не враховано
  дисипацію,
  тому можливо
  .
  Якщо дисипацію
  врахувати
  наступним
  чином:
  ,
  то отримаємо
  Лоренцівську
  резонансну
  криву:
  .  Лекція
  19
  Неоднорідності
  у хвильоводі.


  Неоднорідності
  є в будь-якому
  хвильоводі,
  вони мають
  різний характер.
  Для цих систем
  поля можна
  розбити на:


 • Дальню зону
  (де не відчувається
  неоднорідність). • Ближню зону
  (неоднорідність
  відчувається
  суттєво).


  Наприклад,
  якщо буде заклепка
  на стінці хвильовода,
  то:  По хвильоводу
  буде розповсюджуватися
  лише одна хвиля

  за рахунок
  вибору розмірів.
  Отже, біля
  неоднорідності
  буде зона з
  енергією, яка
  не розповсюджується.
  Тому це деякий
  еквівалент
  індуктивності
  або ємності.  Нам необхідно:


 • Розв’язати
  рівняння Максвела
  і знайти Г
  (коефіцієнт
  відбиття) і Т
  (коефіцієнт
  прозорості),
  далі в позначеннях

  та
  . • ,
  де

  — лінія,

  перешкода,
  тобто отримуємо

  знаючи
  .
  .


  Розглянемо
  неоднорідність
  яка називається
  Діафрагма.
  Вона може бути
  індуктивна
  чи ємнісна у
  залежності
  від опору.


  Діафрагма.


  Ми розглянемо
  лише індуктивну
  діафрагму, для
  іншої – аналогічно.  Припущення:


 • діафрагма
  нескінченно
  тонка і розташована
  у площині
  . • Симетрія
  задачі така,
  що крім хвилі
  Н інших хвиль
  не існує.


  Тоді можна
  записати, що
  при
  :
  ,
  тобто хвиля
  є сумою прямої,
  відбитої (р –
  коефіцієнт
  відбиття) хвилі
  та вищих хвиль,
  що виникають
  на діафрагмі.
  Всі інші компоненти
  розраховуються
  за допомогою
  системи рівнянь
  Максвела:  таким
  чином, ми маємо
  всі компоненти
  поля зліва від
  діафрагми.
  Тепер запишемо
  хвилю справа
  :
  ,
  де

  — коефіцієнт
  пропускання
  (діафрагма
  генерує в обох
  напрямках).  таким
  чином ми розв’язали
  рівняння Максвела,
  не розв’язуючи
  їх. (Зауваження:
  ми не враховували
  електростатичних
  полів
  ).
  Тепер зашиємо
  розв’язки
  справа та зліва,
  наклавши граничні
  умови при

  (всі поля повинні
  бути неперервні):  .  Розглянемо:


 • Граничні
  умови для
  :

  ,
  помножимо це
  рівняння на

  і проінтегруємо
  від 0 до
  ,
  в результаті
  одержимо:
  ,
  .
  Роблячи те
  саме для поля
  справа від
  діафрагми
  ,
  одержимо:
  ,
  . • Підставляючи
  ,
  ,

  в рівняння для

  і провівши
  аналогічні
  розрахунки
  , отримаємо
  наступне рівняння
  :
  .
  таким чином,
  маємо систему
  інтегральних
  рівняннь (*) та
  (**), можемо знайти

  та
  .
  ;
  ;
  де
  ;
  .
  .


  Фізичні
  міркування:

  повинна бути

  чи

  в межах діафрагми.

  Знайдемо

  :
  оскільки;
  то буде

  ;
  .  таким чином,
  це дійсно індуктивна
  діафрагма.  Лекція
  2
  Класифікація
  електромагнітних
  явищ


  Існують
  загальні підходи
  для спрощення:

 • Рівняння
  стаціонарного
  електромагнітного
  поля
  . Інколи
  можна розглядати
  постійні струми.
  При цьому в
  рівнянні (*)
  зникають похідні:
  Приклад
  використання:
  розрахунок
  наводок.


 • Розглянемо
  систему рівнянь
  у вакуумі,
  де
  .
  Рівняння
  магнітостатики:
  ,
  рівняння
  електростатики:
  .
  Рівняння
  магнітостатики
  має місце і
  там, де
  .Рівняння
  Максвела нехвильове.
  Хвильовим воно
  стає в однорідному
  ізотропному
  середовищі.
  Звідси

  тобто

  звідки одержуємо
  рівняння Лапласа:


  урахуванням
  заряду), Пуасона:
  (без).


 • Квазістатичне
  наближення
  :
  ,

  розмір об’єкту.
  Тоді рівняння
  Максвела
  спрощуються.
  Розглянемо
  метал: там
  просторові
  переходи дуже
  швидко зростають
  (швидке затухання)
  тобто частинними
  похідними
  можна знехтувати.


 • Для
  монохроматичного
  лінійного поля
  можна використати
  метод
  комплексних
  амплітуд
  :
  позбавляємося
  частинних
  похідних тобто
  спрощуємо
  рівняння Максвела.
  Рівняння ЕМП
  в комплексній
  формі будемо
  розглядати
  лише для лінійних
  рівнянь, хоча
  існує метод
  і для нелінійних.
  Розглянемо
  рівняння:.
  Зробимо наступну
  заміну:,
  та аналогічно
  .
  Підставивши
  отримаємо:
  ,
  прирівнявши
  коефіцієнти
  отримуємо:

  ми спростили
  рівняння. Для
  того, щоб записати
  лінійне ДР у
  комплексних
  амплітудах,
  потрібно: а)
  замість дійсних
  змінних записати
  комплексні
  змінні; б) замість
  похідних по
  часу треба
  записати
  .
  Для того щоб
  знайти розв’язок
  рівняння, потрібно
  розв’язати
  спрощене рівняння,
  а потім знайти
  реальну частину
  від одного з
  виразів:

  або
  .
  Часто рівняння
  записують з
  урахуванням
  того, що хвильовий
  вектор
  ,
  де
  .
  Надалі ми будемо
  працювати в
  комплексних
  амплітудах.


  Було б зручно
  звести рівняння
  Максвела до
  хвильових, але
  це можна зробити
  лише у деяких
  випадках, які
  і розглянемо.


  Плоскі
  хвилі


  Розглядатимемо
  плоскі хвилі
  в однорідному
  ізотропному
  середовищі.  задача:
  знайти характеристики
  плоскої хвилі
  в такому середовищі.  Розв’язок:


 • Обираємо
  декартову
  систему координат; • Рівняння
  Максвела:
  ;
  де
  .
  У плоскої хвилі
  на хвильовому
  фронті амплітуда
  і фаза однакова.
  Нехай хвиля
  розповсюджується
  в напрямку
  ,
  то
  .
  Отримаємо


  ).
  Розв’язок
  отриманог
  рівнянння
  осцилятора:
  .


  Перейдемо
  до справжньої
  компоненти
  поля:

  де

  рівняння хвильового
  фронту (фаза
  ).
  Цей фронт
  розповсюджується
  зліва направо.
  Якби ми взяли
  замість
  компоненту
  ,
  то одержали
  б

  фронт, що рухається
  справа наліво.  Розглянемо
  .  .
  ;
  ,
  тобто маємо
  дійсно праву
  трійку
  .
  Оскільки
  ,
  то
  .  таким
  чином у плоскій
  хвилі

  і
  залежні
  величини: якщо
  одне з них задане,
  то друге визначається
  лише серидовищем
  (див. *). Це в СГСЕ,
  в інших системах
  по іншому. Наприклад,
  в СІ у вакуумі
  377
  (Ом) – опір вільного
  простору (хвильовий
  опір простору).


  Затухання
  електромагнітних
  хвиль (ЕМХ).


  Нехай
  вздовж осі
  розповсюджується
  ЕМХ:
  ;
  тут

  .
  Розглянемо
  в середовищі,
  де
  ,
  (найрозповсюдженіший
  випадок);
  .
  Тоді
  .
  З’явилася
  дійсна величина
  в
  експоненті.
  Тобто кожна
  хвиля затухає.


  Лекція
  3
  Затухання
  у металі, скін
  – шар.


  У попередньому
  пункті ми записали
  ЕМХ як
  ,
  для металу
  ,
  тоді маємо
  .
  Оскільки
  ,
  то
  .
  В металі хвиля
  затухає як
  .
  Глибина, на
  якій хвиля
  спадає в
  раз
  називається
  скін – шаром.
  .
  Для постійного
  поля
  .


  Перехід
  хвилі з одного
  середовища
  в інше.


  Розглянемо
  такий випадок:
  (див. Мал.)  Це – гранична
  задача електродинаміки.  Для її розв’язку
  необхідно:


 • Розв’язати
  рівняння Максвела
  у кожному
  середовищі. • Прирівняти
  розв’язки на
  границі. • З отриманих
  алгебраїчних
  рівнянь одержати
  всі характеристики
  ЕМП.


  Спочатку
  обираємо повну
  систему рівнянь
  Максвела, однак
  оскільки обидва
  середовища
  – однорідні
  ізотропні,
  можна використати
  векторне рівняння
  Максвела:
  .  Межа – пряма,
  тому обираємо
  декартову СК:
  .
  У даних середовищах
  буде:  Нехай
  ,
  тоді
  .  З
  апишемо
  граничні умови:  Підставивши
  одержимо:

  система несумісна.
  Ми не врахували
  те, що існує
  також відбита
  хвиля у середовищі
  (1):  .
  При відбитті
  трійка векторів
  залишається
  правою, тому
  напрямок вектора
  змінюється,
  тому у виразі
  для

  — мінус:  .  Підставивши
  одержимо:

  таким чином,
  найбільша
  (повна) передача
  енергії в друге
  середовище
  при

  коефіцієнт
  відбиття
  .
  По аналогії
  з електротехнікою
  величини

  називають
  опорами.


  Лекція
  4
  Узагальнена
  плоска хвиля.


  Для рівняння

  загальний
  розв’язок
  (можна
  перевірити
  підстановкою).
  таким чином
  хвиля розповсюджується
  в багатьох
  напрямках:
  хвиля в напрямку
  .
  хвиля в напрямку
  .  задача:
  Нехай хвиля
  падає під кутом

  до поверхні
  середовища,
  знайти характеристики
  відбитої хвилі
  та заломленої.

  Розв’язок:
  Вважаємо, що
  .
  Раніше ми показали,
  що розв’язком
  рівнянь Максвела
  є узагальнене
  рівняння хвилі.
  Тоді для даних
  хвиль:

  ( ми розглянули
  плоску задачу
  в
  ).  Гранична
  умова:
  .
  Тоді
  ,
  де
  ;
  ;
  ;
  коефіцієнти

  не повинні
  залежати від
  .
  В цьому випадку
  (*).
  Тоді
  (**).  Виходячи
  з (*), маємо
  .
  (очевидно якщо
  відкласти
  відрізки на
  малюнку). Аналогічно
  .
  перший закон  — другий закон
  Смеліуса.


  Наближені
  граничні умови
  Леонтовича.


  Розглянемо
  ідеальну металеву
  поверхню. Для
  неї граничні
  умови:
  ;
  .
  Однак, тут

  не враховувалися
  втрати в металі.
  Їх врахував
  Леонтович:


 • Нехай хвиля
  падає під кутом
  до поверхні.
  Леонтович
  вважав, що якби
  хвиля не падала,
  вона йде нормально
  до поверхні.
  Це можна пояснити
  тим, що в металі
  ,
  тому кут заломлення
  дуже малий:
  .
  Це наближена
  умова. • Леонтович
  вважав, що в
  металі розповсюджується
  звичайна
  електромагнітна
  хвиля, в якій
  ,
  де
  .
  Ця рівність
  зберігається
  і на межі металу.
  У вакуумі
  ,
  при цьому
  ;
  .
  Це і є наближена
  гранична умова.  Відбивання
  від ідеально
  провідної
  границі (метал)
  ТЕ, ТМ хвилі.  — падаюча
  хвиля (індекс
  “п”). Обираємо
  знак “+” для
  .
  Тоді
  .
  Сумарне поле
  над металом  таким чином,
  сумарна хвиля
  розповсюджується
  в напрямку
  .
  Отже в результаті
  розв’язку
  рівняння Максвела
  ми маємо хвилю,
  що падає, і хвилю,
  що відбита.
  Сума цих полів
  дає нову хвилю,
  що розповсюджується
  вздовж

  і є сумою цих
  двох хвиль.
  Падаюча і відбита
  хвиля називаються
  парціальними;
  Сумарна зветься
  неоднорідною
  плоскою хвилею
  .
  Неоднорідна
  плоска хвиля
  теж є розв’язком
  рівняння Максвела.  Властивості
  неоднорідної
  плоскої хвилі:


 • Ця хвиля має
  поздовжні
  компоненти
  полів: якщо
  з’являється
  а)


  -хвиля
  (ТЕ); б)


  -хвиля
  (ТМ). • Її амплітуда
  вздовж хвильового
  фронту змінюється:

  — через це її
  називають
  неоднорідною.
  Плоскою називають
  тому, що фронт

  до напрямку
  розповсюдження
  . • довжина
  сумарної хвилі

  вихідних. Фазова
  швидкість цієї
  хвилі
  ,
  оскільки в той
  час, коли вихідна
  хвиля а
  проходить,
  сумарна хвиля
  проходить
  .
  За цей же час
  енергія переноситься
  на відстань

  групова швидкість
  .  а

  Висновок:
  Існують неоднорідні
  плоскі хвилі:
  ;
  ;
  ;
  .
  Існують компоненти
  ,
  .  Лекція
  5
  Рівняння
  Максвела для
  Т, ТЕ, ТМ хвиль.


  Для однорідного
  ізотропного
  середовища
  в декартовій
  СК:
  .  Т — хвиля
  розповсюджується
  зі швидкістю
  світла,
  .
  Для неї
  .
  Підставимо
  в рівняння
  Максвела:
  ;  оскільки
  ,
  таким чином
  для Т – хвилі:

  — рівняння Лапласа.
  Для ТЕ та ТМ:
  ,

  (хвиля розповсюджується
  в напрямку
  ).
  .  Маємо

  — для ТЕ, ТМ.  Ми отримали
  систему рівнянь
  Максвела:

  .  Т – хвиля
  існує там, де
  є розв’язок
  рівняння Лапласа
  (електрика). Ми
  знаємо, що рівнянням
  Лапласа описується
  електростатичне
  поле, наприклад
  у конденсаторі.
  Тому якщо існує
  електростатичне
  поле, то може
  існувати і Т
  – хвиля. таким
  чином вона може
  існувати у
  конденсаторі,
  коаксіальному
  кабелі.  Оскільки
  одне рівняння
  і однакові
  граничні умови
  для електростатичного
  поля і Т – хвиля,
  то їх силові
  лінії співпадають.  Для того, щоб
  розв’язати
  задачу про
  хвилю, треба
  знайти:


 • Картину полів; • Сталу розповсюдження
  (швидкість);


  Знайдемо
  ЕМ – поля між
  ║ пластинами:  тут може
  існувати Т –
  хвиля, бо існує
  розв’язок
  рівняння Лапласа
  для конденсатора.
  Картина полів
  зображена на
  малюнку, таким
  чином ми розв’язали
  задачу без
  викладок. А чи
  може у цій системі
  розповсюджуватися
  Е чи Н хвиля?
  Для того щоб
  відповісти
  на це запитання,
  необхідно
  розв’язати
  задачу (розрахувати
  картину полів
  і знайти
  ):  ,
  будемо вважати,
  що
  .
  Ми отримали
  задачу Коші:
  .
  Її розв’язок
  .
  ;
  .  .
  .
  Де

  довжина хвилі
  у хвилі у хвилеводі.  очевидно,
  що
  при
  ;
  тобто існує
  деяка критична
  довжина хвилі

  така, що при
  хвиля
  не буде розповсюджуватися
  у хвилеводі:
  при
  :

  уявне, тобто
  присутнє затухання.  ;
  нижня
  .  таким чином
  у хвилевід
  зайде Т – хвиля
  з будь-яким

  і Е – хвиля лише
  з
  .
  Можна отримати,
  що
  .
  Якщо зменшувати
  ,
  то

  збільшується.
  Також змінюється

  при зміні
  .
  Існує критична
  частота, коли
  ,
  тоді хвиля не
  розповсюджується.

  довжина Т –
  хвилі у вільному
  просторі
  ,
  ;  таким чином,
  в результаті
  розв’язку
  рівняння Максвела
  ми знайшли лише
  одну компоненту
  хвилі
  .
  Однак для побудови
  картини необхідно
  знайти всі інші
  компоненти
  (у ТЕ та ТМ хвиль
  може бути не
  більше п’яти
  компонент).
  Скористаємося
  рівняннями
  Максвела: будемо
  виходити з
  .

  Аналогічно
  для
  ,
  таким чином,
  для неоднорідної
  хвилі ми отримали
  повний розв’язок:
  .
  Розглянемо
  пари:
  .
  В нашій Е – хвилі
  обов’язково
  ,
  тоді з системи
  легко отримати
  інші компоненти:.
  Таким чином
  маємо картину
  полів ТМ (Е –
  хвилі). Для ТЕ
  – хвилі – аналогічно.  Лекція
  6
  Прямокутний
  хвильовід.


  В середині
  металевого
  проводу не може
  бути електростатичних
  полів. Можуть
  бути лише Е, Н.
  .
  Граничні умови:
  Нехай
  ;
  тоді
  ;
  ;
  ;
  ;
  .
  таким
  чином
  .
  .  Тут
  ;
  звідси
  .
  Аналогічно
  .
  за симетрією
  .  отже
  .  .  Розв’язок:
  ;
  де
  ,
  можна також
  знайти
  ,
  але
  .  Ця задача
  в частинних
  похідних має
  безліч розв’язків
  .
  Загальна хвиля
  буде
  .
  Розглянемо
  один з розв’язків:
  -це
  хвиля
  .  Отримаємо
  .
  Інші компоненти:
  ,
  тут
  .  У хвилеводі
  будуть розповсюджуватися
  хвилі з
  .  Визначимо
  фізичний зміст
  індексів: розглянемо
  .

  — по

  одна півхвиля.
  Таким чином,
  перший індекс

  означає скільки
  варіацій має
  поле в напрямку
  .
  Другий індекс

  вздовж
  .  Розглянемо
  типову картину
  полів у хвильоводі
  для
  :  Оскільки
  хвиля рухається
  з певною швидкістю,
  зсунуте
  в часі на

  (в формулі це
  ),
  тому маємо
  картину не а)
  а б).  Для хвилі
  :  Для хвилі

  завдяки граничним
  умовам на стінках
  ,
  а по певній
  координаті
  (там, де індекс
  = 0 ) це поле однорідне,
  тоді
  буде
  всюди, тобто
  цієї хвилі не
  буде.  Лекція
  7
  Хвильовий
  опір хвильовода.


  Для Т –
  хвилі:

  (для вакууму).
  Для ТЕ, ТМ хвиль
  введення хвильового
  опору не є
  однозначною
  задачею, бо
  існує кілька
  компонент.
  Домовились
  відносити опір
  до поперечної
  компоненти:
  .
  Електродинамічні
  потенціали


  Векторний
  і скалярний
  потенціали
  вводяться
  наступним
  чином:
  ;
  .
  У першому рівнянні,
  очевидно,

  можна задавати
  з точністю до
  .
  При цьому рівняння
  Максвела:

  Тоді отримаємо
  рівняння для
  ЕД потенціалів:

  Рівняння
  для Т, ТЕ, ТМ хвиль
  різні. Щоб звести
  їх до одного
  виду, використовуючи
  потенціали
  ,
  ,
  де

  електрична
  скалярна функція,

  магнітна скалярна
  функція. Якщо
  для Т – хвилі

  завжди, то
  ,
  а

  перетворюється
  в нуль завдяки
  .
  Рівняння для
  :  .  При цьому
  компоненти
  .  Інші
  компоненти
  можна отримати
  методом, який
  розглядався
  раніше. Для
  циліндричної
  СК:
  .


  Круглий
  хвильовід.


  очевидно,
  будемо користуватися
  циліндричною
  СК
  :  Шукатимемо
  хвилю
  .
  Можна розв’язати
  ,
  однак ми розв’яжемо
  рівняння для
  скалярних
  потенціалів:
  .
  З урахуванням
  вигляду оператора
  Лапласа у
  циліндричній
  системі координат
  одержимо:
  .  Використаємо
  метод відокремлення
  змінних:  ;

  .
  Звідки очевидно,
  що:  а)
  ,
  тут

  — будь-який кут
  повороту, залежить
  лише від вибору
  координат
  (з’явився через
  симетрію задачі).
  Оберемо
  .  б)

  ЛДР зі змінними
  коефіцієнтами,
  тому звичайним
  шляхом його
  розв’язувати
  неможливо;
  потрібно застосувати
  спеціальні
  функції. Приведемо
  рівняння до
  стандартного
  вигляду: заміною


  воно зводиться
  до рівняння
  Бесселя:  .  Його розв’язками
  є циліндричні
  функції (функції
  Бесселя):
  (*)  Функції
  Неймана
  ,
  а тому очевидно,
  що
  ,
  тому що поле
  при

  повинно бути
  скінченим.
  таким чином,
  якщо в задачі
  існує точка
  ,
  то розв’язок
  завжди береться
  у вигляді (*), де
  ,
  тобто у вигляді
  функції Бесселя:
  .  таким чином,
  ,
  .  Скористаємося
  граничними
  умовами. Оскільки
  ;
  а
  ;
  то можна записати:
  .
  Отже,

  це є умова для
  визначення
  .
  Корені цього
  рівняння аналітично
  не отримуються,
  але їх можна
  знайти чисельно:

  ,
  де

  номер хвилі,

  номер рядку.

  1
  2

  0
  3.83

  1
  1.84


  Отже,
  .
  таким чином,
  для хвилі
  .
  Критична довжина
  хвилі у хвилеводі
  визначається
  з умови
  .
  Аналогічно
  .  Тепер знайдемо
  картину хвиль.
  Для цього
  скористаємося
  топологічними
  перетвореннями:  Перетворюючи

  в декартову
  СК, одержали

  в циліндричній
  СК.  Перший
  індекс – змінна
  по
  ,
  другий – змінна
  по
  .
  таким чином
  у круглому
  хвильоводі
  “головною”,
  “найкращою”
  є хвиля

  (в той час як у
  квадратному

  .


  Лекція
  8
  Коаксіальна
  лінія.


  тут можуть
  розповсюджуватись
  хвилі Т (бо тут
  можна утворити
  конденсатор),
  ТЕ, ТМ.
  ,
  ,
  .  .  Розглянемо
  хвилю Т. Нам
  необхідно
  розв’язати
  рівняння
  .
  Зробимо це
  методом конформних
  відображень.
  Його можна
  застосувати
  для аналітичних
  функцій (тих,
  що задовольняють
  рівнянню Лапласа),
  яким і є поле
  Т-хвиль.  Для того, щоб
  скористатись
  методом КВ,
  необхідно:


 • Знайти
  відображення,
  яке переводить
  нашу область,
  де існує ЕМ –
  поле, у плоский
  конденсатор; • Розв’язати
  рівняння Лапласа
  у плоскому
  конденсаторі; • Зворотнім
  конформним
  перетворенням
  знов перейти
  в нашу область
  – це і буде
  розв’язок
  задачі:  метод конформних
  відображень
  можна застосувати
  для Т – хвилі,
  бо вона є розв’язком
  рівняння Лапласа:
  ,
  .
  Доведемо, що
  відображення

  перетворює
  циліндричний
  конденсатор
  в плоский:
  ,

  ,
  тобто
  ,
  .
  Таким чином,
  якщо
  .
  ,
  .  Таким
  чином, можна
  перетворити
  межу циліндричної
  області в межу
  плоскої. Тому
  й область
  перетворюється
  в область
  .
  Розв’язок
  задачі в плоскому
  конденсаторі:має
  вигляд:
  .
  Поклавши

  (скориставшись
  тим, що потенціал
  визначається
  з точністю до
  константи),
  маємо:
  .
  Скориставшись
  зворотнім
  перетворенням,
  одержимо:
  .  Знайдемо
  поле:
  ,
  .
  Хвильовий опір:
  .
  Проте такий
  опір не вимірюється.
  Більш практичне
  означення
  хвильового
  опору:

  — відношення
  напруг лінії
  до струмів у
  цій лінії. Знайдемо

  для Т – лінії,
  використавши
  інтегральні
  рівняння Максвела:
  ,
  тут

  заряд,

  ємність на
  одиницю довжини.
  З урахуванням

  можна записати:
  .
  .
  Окрім Т – хвилі,
  в коаксіальному
  кабелі може
  існувати ще
  й ТЕ чи ТМ хвиля:
  .  Картина хвиль:  .
  Наприклад, для
  R1=1мм,
  R2=6мм:
  .  Лекція
  9
  Лінії
  передач для
  інтегральних
  схем.


  В інтегральній
  електроніці
  використовуються
  в основному
  плоскі лінії.


 • Симетрично
  – смушкова
  лінія (ССЛ): вона
  відкрита, тому
  має втрати.

 • Не симетрично
  – смушкова
  лінія (НСЛ): • Мікросмушкова
  лінія (microstrip
  line) – МСЛ. тут
  ємність дуже
  велика, енергія
  сконцентрована.
  Підкладка з
  діелектрика
  .
  Лінія двоповерхова
  – це не дуже
  зручно.

 • Щілинна лінія
  (slot line).
  Вона є одноповерховою:

 • Компланарний
  хвильовід –
  все в одній
  площині.
  Поля
  в несиметрично
  – смушковій
  лінії.


  Складність
  розв’язання
  цієї задачі
  полягає в тому,
  що граничні
  умови тут
  нерегулярні;
  не можна покласти,
  що на поверхні
  .
  Використовують
  наближені
  методи; зокрема
  конформних
  відображень.  Наближення:
  Існує Т – хвиля
  (нехтуємо
  випромінюванням).
  Використаємо
  симетрію задачі.
  Цікавимося
  випромінюванням
  на краю.  Треба
  розв’язати
  задачу: знайти
  розв’язок
  рівняння Лапласа
  у верхній площині
  з напівнескінченним
  розрізом.
  Використаємо
  метод конформних
  відображень:
  тут застосовується
  інтегральне
  конформне
  перетворення
  Кристофеля
  – Шварца.  Розглянемо
  ламану лінію,
  що в точці а
  змінює напрямок
  на кут
  :  .
  Якщо є два зломи,
  то
  ,
  де
  ,
  ,
  .
  В нашій конкретній
  задачі ламану
  можна подати
  у вигляді:  Кут
  відраховується
  проти годинникової
  стрілки від
  наступного
  напрямку до
  попереднього.

  ,
  ,
  перенесемо
  точки:
  .  Проінтегрувавши
  отримаємо
  шукане перетворення:
  .
  Константи

  та

  визначаються
  з умов:
  ,
  отже
  .
  Умовою

  ми не можемо
  скористатися,
  бо одержимо
  .
  Використаємо
  фізичні міркування:  Загальний
  вид відображення
  ;
  бо область
  інваріанта
  відносно зсуву
  вздовж ОХ
  (трансляційна
  симетрія).  Зрозуміло,
  у нашій задачі
  область при
  .
  При
  перетворення
  набуває вигляду:
  .
  Порівнюючи
  з
  ,
  .
  Отже шукане
  перетворення:
  .  Для того, щоб
  знайти розв’язок
  у верхній півплощині,
  необхідно
  перетворити
  її в конденсатор,
  використовуючи
  перетворення
  зворотне до
  :
  .
  Тоді відображення,
  що перетворить
  вихідну область
  ()
  (край конденсатора)
  у конденсатор
  (),
  має вигляд:
  .  Тепер необхідно
  розв’язати
  рівняння у
  плоскому конденсаторі
  та скористатись
  зворотнім
  перетворенням:
  ,
  .
  .  таким чином:
  .  Запишемо
  рівняння
  еквіпотенційних
  поверхонь:
  .  ЕПП

  переходить
  в
  .  ЕПП

  переходить
  в
  .  Таким чином,
  отримаємо таку
  картину еквіпотенціальних
  поверхонь:  Тепер знайдемо
  електричні
  силові лінії.
  Ці лінії перпендикулярні
  ЕПП, однак ми
  знайдемо їх
  в аналітичний
  спосіб. очевидно,
  в ()
  такі силові
  лінії, як на
  малюнку. Знайдемо
  образ цих ліній
  у просторі ().
  Наприклад,
  ,.
  Отримаємо
  картину ЕП в
  ():  часто важливо
  знайти напруженість
  поля в певній
  точці:
  .