Учебная работа. Реферат: Техника и электроника СВЧ (Часть 2)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа. Реферат: Техника и электроника СВЧ (Часть 2)

Лекція
20
Струми
і напруги в
техніці НВЧ.


тобто
від полів неможливо
однозначно
перейти до
струмів та
напруг у техніці
НВЧ – нестрога
процедура.
Існує декілька
варіантів цього
переходу..Це – незалежні
визначення,
які не дають
.
Опір хвильовода
теж можна визначити
по-різному:
,
,
.
Ми будемо
користуватись:
.
Бачимо, що додаються
ще параметри
хвильовода
.


Нормовані
струми і напруги.


По аналогії
з КМ
,
можна ввести
.
Будемо вважати

— напів-напруга,
напів-струм.


Стоячі
хвилі в лініях
передачі.


Хвиля у
прямому напрямку
з напругою
:

.
Струм
.
Відбита хвиля:
;
,
(мінус – бо струм
у зворотному
напрямку). очевидно,
загальні напруга
і струм:
,
.
Повні напруга
і струм складаються
з парціальних
напруг і струмів
хвиль, які існують
в хвильоводі.
У кожній точці
відношення

називається
повним імпедансом
лінії передачі.Підрахуємо
повний імпеданс
лінії передачі:
;
.таким
чином, повний
опір залежить
від координат.
Опір в точці

(в точці навантаження):
.
Тоді

(**), де

— коефіцієнт
відбиття,

при
.
Підставляючи
(**) в (*), одержимо:
.Отримали
вираз для опору
в будь-якій
точці. Якщо

, тобто ми розглянули
точку знаходження
навантаження,
маємо опір
.В залежності
від відстані
до опору змінюється
опір лінії. Це
суттєва відмінність
НВЧ від звичайної
електроніки.Для того,
щоб взнати опір
в будь-якій
точці, необхідно
знати опір хоча
б в одній точці
лінії передачі.
Якщо лінія
закорочена
в
,
то
.
від точки
КЗ буде на відстанях,
кратних
.Існує метод
визначення
опору без КЗ.Введемо
коефіцієнт
стоячої хвилі.
до хвилі, що
біжить, відбита
хвиля додається
чи віднімається:
,
,

— коефіцієнт
стоячої хвилі.Визначимо
опір в точці
:
,
.
очевидно,
:
,
:
.Отже:
,
.Нехай

— відстань між

та мінімумом,
тоді буде
,
звідки

(****).Існує
діаграма з
розрахованими
опорами (див.
Мал.): по куту
відкладається
,
по радіусу —
.
.

Однакові
значення

з’єднані лініямиОднакові
значення

з’єднані лініямиНа цих
лініях вказано
значення активного
та реактивного
опорів. В центрі
кола
.Лекція
21
Виявлення
сигналів НВЧ.


Звичайний
осцилограф
використати
неможливо –
вони працюють
на частотах
до 1ГГц. зараз
використовують
напівпровідникові
детектори.


Кристалічні
детектори:
квадратичний
детектор.


Вони реєструють
1011ГГц
так само як і
100Гц. Такий детектор
(див. Мал.) вставляється
одним боком
в один хвильовід,
а другим у інший
(див. Схему):Еквівалентна
схема діода-детектора:Ідеальна
частота
,
оскільки лише

та

покращити не
можна. зараз
досягли
.Залежність
струму НП діоду
від напруги:
.

(нас цікавить
квадратичний
детектуючий
елемент).метод комплексних
амплітуд тут
застосувати
не можна, бо
втратимо ефект
детектування.
.Отримаємо
потужність
.
;
;
;
.
Тоді
.
В результаті
ми можемо зобразити
діод генератором
струму:
.Звичайне
значення
.
вважається
гарним параметром.
Це і є квадратичний
детектор, оскільки
струм пропорційний
потужності.Визначимо
потужність,
яку цей діод
може зареєструвати:
знайдемо чутливість
приймача на
базі квадратичного
детектора.
— для узгодження
з підсилювачем,

— описує шуми
підсилювача.
Напруга шумів:
,
напруга сигналу:
.
— формула
Найквіста.Найквіст
довів, що ширина
смуги

пропорційна
кількості
електронних
ступенів вільності.
У відповідності
з цим виведена
формула для
потужності
шумів:
.Якість детектора
.
.Визначимо

з того, що

— тоді
Вт.


Лекція
22
Лінійний
детектор, змішувач.
;
.
Якщо розписати
квадратний
член, то одержимо:

— постійний
струм, тобто
.Принципова
схема супергетеродинного
приймача НВЧ
– діапазону.
Відгук пропорційний
квадрату сигналу.Розглянемо
характеристики
приймача:

 • Втрати
  перетворення:
  ,
  бо існують
  втрати на дзеркальні
  канали, тощо.
  У діапазоні
  40ГГц типове
  значення
  .


 • Шум-фактор
  (класичне
  визначення):
  .


  Шум завжди
  підсилюється
  більше ніж
  сигнал, тому

  показує, у скільки
  разів шум
  підсилюється
  більше, ніж
  сигнал.
  ,
  бо немає схем
  в яких
  .
  ,
  де

  шум, згенерований
  всередині.  Позначено

  ми виносимо
  джерело струму
  за підсилювач.
  Погано в формулі
  те, що

  залежить від
  ,
  тобто від оточуючого
  середовища.
  Домовились,
  що
  .
  Тоді для добрих
  приймачів:
  ,
  де

  — еквівалентна
  температура
  входу (шуму)
  приймача. Тоді

  .  Знайдемо
  мінімальну
  потужність,
  яку приймає
  приймач

  — шум-фактор.
  Він показує,
  у скільки разів
  еквівалентні
  шуми більше,
  ніж зовнішні
  шуми.  Визначимо

  для змішувача:

  — бо це пасивний
  прилад. Для
  наступної схеми
  можна записати:  звідки


  — врахуємо шуми
  подальших
  каскадів. В
  середньому
  .  Вт.
  ,
  бо впевнений
  прийом при Р
  в 2 рази меншій,
  ніж максимальній.


  Балансний
  змішувач.


  Якщо
  уявити, що у
  генератора
  є деякий контур,
  то при перекритті


  та

  може виникнути
  биття генератора
  з самим собою
  навіть при
  відсутності
  сигналу. Балансний
  змішувач бореться
  саме з цим –
  він знищує
  гармоніки
  гетеродина.  Розглянемо
  його схему:


  ГГ – гармоніка
  гетеродина.
  На двох діодах
  сигнал має
  різні полярності.
  Струм проміжної
  частоти залежить
  від фази на
  діоді. Отже
  струм від гетеродина
  буде в один
  бік, і на котушці
  приймача
  перетвориться
  в нуль. Сигнал
  струму буде
  фіксуватися
  окремо.
  Керування
  параметрами
  НВЧ за допомогою
  діодів.


 • діод – використовується
  для керування
  амплітудою
  НВЧ.


 • Лекція
  23
  Вимірювання
  опорів.


  Узгодження
  опорів – задача
  про проходження
  хвиль між перешкодами
  без відбиттів.
  Однак, спочатку
  треба виміряти
  ці опори.  метод вимірювальної
  лінії: вимірювальна
  лінія – це зонд,
  який переміщується
  в середині
  хвильовода
  і реєструє
  відповідні
  струми (пучності
  чи мінімуми).  Крім того,
  визначаються
  координати
  мінімуму і
  вимірюються
  відстані від
  мінімуму до
  навантаження,
  звідки:
  .
  Підключаємо
  між генератором
  і навантаженням
  вимірювальної
  лінії, потім
  визначаємо
  .


  Узгодження
  опорів.


  Треба зробити,
  щоб стержень
  в хвильоводі
  забирав максимум
  енергії. Це
  можливо при
  узгодженні
  опорів.  Нехай
  в лінію з опором


  підключили
  навантаження
  .
  ,
  тому частина
  енергії відбивається.
  Можна паралельно
  підключити
  лінію з закороткою,
  яку можна рухати
  вздовж лінії.
  Це шлейфовий
  трансформатор
  або тромбон.
  Опір шлейфа:
  .
  Ми ставимо
  закоротку на
  кінці шлейфу,
  ,
  тоді
  .
  таким чином
  ми можемо ввести
  в лінію будь-який
  реактивний
  опір (закоротка
  не вносить
  активного
  опору).  Нехай
  .
  Визначимо опір
  лінії у довільній
  точці
  :

  .  На діаграмі
  ці опори розташовані
  на колі з центром
  в (0,0) та радіусом

  (опір
  )
  – це коло відповідає
  незмінному
  КСХ, він дійсно
  постійний для
  лінії. В точці
  перетину кола
  з

  маємо
  .
  Цій точці відповідає
  певна точка
  на хвильоводі.
  Якщо в цій точці
  підключити
  шлейф, то реактивний
  опір можна
  міняти як завгодно.
  Також можна
  зробити так,
  що

  тоді не буде
  відбиття.  Фізично шлейф
  компенсує
  відбиту хвилю,
  тобто створює
  таку ж за амплітудою
  і протилежну
  за фазою.  Розглянемо
  схему з двома
  шлейфами:  Знайдемо
  опір у місці
  підключення
  першого шлейфу,
  зумовлений
  .  Для цього
  йдемо по пунктирному
  колу (див. Діаграму
  нижче) на відстані,
  відповідній
  .  Ми можемо
  змінювати
  шлейфом реактивний
  опір, залишаючи
  активний постійним.  Знову зсуваємося
  на відстань
  між двома шлейфами.  Аналогічно
  другим шлейфом
  змінюємо активний
  опір. В результаті
  прийдемо в
  точку А, де КСХ
  значно менший
  ніж початковий.
  Ми не отримали
  ідеальне узгодження.
  З теорії: узгодження
  при фіксованих
  відстанях між
  шлейфами можна
  створити при
  наявності 3-х
  шлейфів.  Ми змінювали
  опір шлейфа
  так, щоб опинитись
  на
  ,
  тому, що ми отримаємо
  найменший КСХ.
  Виявилось, що
  можна придумати
  метод, яким КСХ
  можна створити
  ще меншим.  Лекція
  24
  Чвертьхвильовий
  трансформатор.


  Нехай
  маємо два хвильоводи:

  ,
  ;
  та стоїть задача
  передати енергію
  з одного в інший.
  Це можна зробити,
  з’єднавши їх
  відрізком
  хвильоводу
  з деяким опором
  .  Виявляється,
  що
  ,

  для узгодження.
  Підрахуємо
  це:
  .
  тут
  ,
  тоді
  ,
  це фактично
  резонансний
  пристрій.  Для широкосмугового
  узгодження
  роблять багато
  “східців”:  Або ж плавний
  перехід (однак
  він більш довгий):


  Узгодження
  в МЕ.


  Потрібно
  щось увімкнути
  між генератором
  та опором, щоб
  виділялась
  максимальна
  потужність.
  Зробимо так
  як показано
  на малюнку:  Підрахуємо
  опір в точці
  а:
  ,
  ,
  ,
  ,
  тобто
  .
  таким чином
  маємо коливальний
  контур на частоті
  .
  Тобто,

  це повинно
  дорівнювати
  ,
  тобто

  — цим умовам
  має задовольняти
  контур
  .  таким чином,
  для узгодження
  опір необхідно
  включати в
  паралельний
  коливальний
  контур. Тепер
  ми знаємо повну
  теорію узгодження.  Щоб
  збільшити
  ширину смуги
  пропускання,
  використовують
  більш складні
  ланцюги, це
  зв’язані ланцюги,
  тут смуга пропускання
  ширша:  А що робити,
  якщо необхідно
  узгодити комбінований
  опір, наприклад
  .
  В таких випадках
  включають
  послідовно
  :
  ,
  а потім узгоджують
  так само як і
  в попередньому
  випадку.  Взагалі,
  використовують
  два методи:


 • Комбінація
  штирів. • Комбінація
  .

  Лекція
  25
  Заміна
  ліній передачі
  зосередженими
  елементами.


  Для лінії
  передачі:
  .
  Для чотириполюсника
  на зосереджених
  елементах:
  .  Для того, щоб
  можна було
  провести заміну
  лінії на зосереджений
  чотириполюсник,
  необхідно, щоб
  вирази для їх

  були еквівалентні.
  Прирівнявши,
  одержимо:
  ,
  ,
  .  Розглянемо
  схеми які
  використовуються
  на практиці:  ПФВЧ:
  ,
  .  ПФВЧ:
  ,
  .  Задача:
  Представимо

  — трансформатор
  у вигляді
  зосереджених
  елементів ТФВЧ.  ,
  ,
  ,
  ,
  .
  — опір .


  трансформатора

  ,

  звідки
  .  таким чином,
  конструктивно
  цей перехід
  виконується
  так:  задача:
  Узгодження
  транзистора.
  ,
  .
  Треба узгодити
  з лініями 50 Ом.


  1,2
  5

  10

  1,5


  Для цього
  перетворимо
  еквівалентну
  схему:  Отже, ця схема
  — узгоджена.  Лекція
  26
  Вимірювання
  потужностей
  НВЧ.


  НП
  – детектори
  не можуть
  використовуватись
  для вимірювання,
  бо з часом вони
  самі змінюються,
  тобто не існує
  однакових НП
  – детекторів.
  Найбільш точні
  методи – калориметричні,
  але вони розраховані
  на великі потужності
  (>1Вт).
  Використовують
  термістори
  і болометри:
  — НП-бусинка.
  Це все поміщують
  у термостат.
  Але це знову
  ж дає мало переваг
  у порівнянні
  з НП-детекторами.

  Тоді можна
  записати:  ,
  звідки маємо
  .  Перевага
  бусинки — в
  електроніці.
  Намалюємо
  вимірювальний
  міст:

  — з’являється
  тому, що НВЧ
  нагріває по
  поверхні, а
  батарейка — по
  об’єму.  Спочатку
  міст балансується
  опором

  тобто гальванометр
  нічого не показує.  Подаємо НВЧ,
  тобто болометр
  перегрівається,
  баланс порушується.
  Для встановлення
  балансу опір

  збільшуємо
  так, щоб загальна
  потужність:
  .
  Для точності
  використовують
  .
  Інколи потрібно
  зменшити падаючу
  потужність.
  Для цього
  використовують
  атенюатори
  (поглинаюча
  пластина, що
  вставляється
  в хвилевід).
  Вони можуть
  зменшувати
  потужність
  на 30-40 дБ. Існують
  прецизійні
  атенюатори,
  точність 0,01 дБ:  ,
  а потужність,
  що поглинається,
  .
  А залежність
  кута можна
  визначити
  точно.  Існують
  направлені
  відгалужувачі:

  У
  випадку, зображеному
  справа, потужність
  йде в одному
  напрямку:  Лівий відгалужувач
  реагує лише
  на відбиту
  хвилю, правий
  – на падаючу.
  Компаратор
  автоматично
  рахує Г.  У
  мікроелектроніці
  використовують
  мікросмужкові
  шлейфові
  відгалуджувачі.  Існують
  розподілені
  розгалджувачі
  – (для верхньої
  смуги пропускання)
  тут випромінює
  щілина.  Записуємо
  за принципом
  Гюйгенса:
  ,
  проінтегрувавши
  одержимо:  ,
  коефіцієнт
  направленості

  можливо таке,
  що
  .
  При

  це направлений
  відгалужувач.
  Однак, розміри
  цього відгалужувача
  пропорційні
  довжині хвилі,
  що дуже багато.
  Тому використовують
  відгалужувач
  Бете:  Виявляється,
  що зв’язок
  цього хвильоводу
  з трубами існує
  по ЕМП, і фаза
  зв’язків по
  ЕП та МП – різна.
  Розглянуто
  зв’язок по ЕП,
  тепер по МП:
  тобто хвиля
  піде лише у
  ліву трубу: від
  діелектричного
  зв’язку все
  “+”, від магнітного
  “+” та “-“, тобто
  в правій трубці
  .
  Хвиля піде у
  ліву трубу.  Лекція
  27
  Вимірювання
  довжини хвилі
  та частоти.


  Найпростіший
  вимірювач –
  вимірювальна
  лінія. Намалюємо
  її:  тут максимум
  та мінімум –
  нечіткі, тому
  краще помістити
  у резонатор:  .
  Це – ВСТ, хвильоводи
  середньої
  потужності.
  Для більшої
  точності є
  гетеродинні
  вимірювачі
  частоти, котрі
  працюють зі
  стандартними
  генераторами
  частот.  Гетеродином
  може бути кварц
  чи молекулярний
  випромінювач
  на

  (точність 10-12),
  також іноді
  використовується
  ефект Мьосбауера
  (точність 10-17).


  Випромінювання
  затухання.


  Розглянемо
  метод відношення
  потужностей:  Якщо детектор
  лінійний, то
  ,
  якщо ж детектор
  квадратичний,
  то
  .  Однак,
  цей спосіб
  неточний, він
  залежить від
  приладу. Тому
  існує його
  модифікація
  метод еталонного
  атенюатора.
  Тут використовується
  прецизійний
  атенюатор:  ,

  незалежно від
  властивостей
  детектора, бо
  на ньому завжди
  100 поділок.


  Особливості
  техніки міліметрових
  та субміліметрових
  хвиль.


  Виготовлення
  хвилеводів
  під субміліметрові
  хвилі проблематичне
  бо характерні
  розміри хвильоводу
  мають порядок
  0,1мм. Втрати:
  ,
  .
  Тобто такі
  хвилеводи
  використовувати
  неможливо. Межі
  застосування:
  • Смужкові
   – до 300-400 ГГц.  • Мікросмужкові
   – до 100 ГГц.  • Коаксіальні
   кабелі – до 50
   ГГц.
  Потреба в
  освоєнні даного
  діапазону
  пов’язана із
  “забитістю”
  інших.  Діелектричні
  хвильоводи
  для

  теж погані, бо
  ці частоти
  відповідають
  оптичним фотонам
  у ТТ – ЕМХ замість
  розповсюдження
  починає збуджувати
  коливання
  атомів ТТ. Це
  – фундаментальна
  проблема, її
  не можна “обійти”.  Тому роблять
  так звані лінзові
  хвильоводи
  – чим менше
  діелектрика,
  тим менше втрати.
  Тому намагаються
  зменшити кількість
  лінз за рахунок
  збільшення
  фокусної відстані.
  Однак, завжди
  є дифракція.
  Чим більша
  фокусна відстань,
  тим більші
  втрати, пов’язані
  з дифракцією.
  Фокусна відстань
  Релея

  — це максимальна
  фокусна відстань
  лінзи.  Втрати лінзового
  хвильоводу
  1-1,5
  .
  Для виготовлення
  лінз використовують
  тефлон. Для
  того, щоб змінити
  напрямок
  розповсюдження,
  можна поставити
  дзеркало.  Розглянемо
  ряд приладів
  на основі лінзових
  хвильоводів:


 • Напрямлений
  відгалуджувач:
  аналог в НВЧ
  (див. Мал. Справа):
  відгалуджує
  хвилю А, не реагує
  на хвилю В.
  непівпрозоре
  дзеркало створює
  такий ефект
  в оптиці (див.
  Мал. Зліва).

 • Резонатор.
  Плоскопаралельний
  дзеркальний
  резонатор:
  .
  Служить для
  відбору хвиль
  певної довжини.

  Можна
  використати
  розділення
  і злиття хвиль.
  Важлива фаза
  після проходження


  та
  .


  Лекція
  28
  Генерування
  та підсилення
  НВЧ. Підсилювач
  на тунельному
  діоді.


  ВАХ

  тунельного
  діоду має від’ємну
  ділянку, де
  .
  Будь-який діод
  можна представити
  еквівалентною
  схемою:  В
  термінах цієї
  схеми буде

  (тут ми врахували
  опір переходу
  ).
  Звичайні значення
  .
  Підрахуємо
  загальний опір
  діоду
  .
  Знехтуємо
  паразитичною
  ємністю
  ,
  тоді
  ,
  тут введено
  позначення:
  ,
  .
  У формулі

  — по модулю, тобто
  його від’ємність
  вже враховано.
  Графічний
  вигляд опору
  чи іншої комплексної
  величини, де
  параметром
  є частота,
  представляється
  годографом.
  Зобразимо його:
  це резонансна
  частота діода,
  вона відповідає
  чисто реактивному
  опору.

  — гранична частота,
  на якій опір
  перестає бути
  від’ємним.  Може бути
  картина, коли