Учебная работа. Контрольная работа: Програмне забезпечення фінансово економічних установ

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа. Контрольная работа: Програмне забезпечення фінансово економічних установ

Зміст

1. У чому полягає особливість використання інформаційних систем у фінансово-економічних установах?

2. Що таке база даних, реляційна база даних в Access?

3. Як створити базу даних на основі існуючих шаблонів Access?

4. Як внести зміни до структури існуючої таблиці в Access?

5. Що таке запит в Access?

6. Що таке форма в Access?

7. Що таке звіт в Access?

8. Як перейти з програми «1С Бухгалтерія 6.0» у програму «1С Бухгалтерія 7.7»?

9. Як можна внести зміни у типову конфігурацію програми «1С Бухгалтерія 7.7»?

10. Що означає ведення багатовалютного та кількісного обліку? Як їх організувати у » 1C: Бухгалтерії»?

11. Як переглянути реквізити та історію реквізитів довідників програми «1С Бухгалтерія 7.7»?

12. Як встановити відбір проводок у журналі проводок за поточним стовпцем у програмі «1С Бухгалтерія 7.7»?

13. Як встановити автоматичний розрахунок суми операцій у журналі операцій програми «1С Бухгалтерія 7.7»?

14. Які режими введення інформації у журнальчик операцій підтримує «1С Бухгалтерія»?

15. Як встановити інтервал робочих дат у журнальчиках документів, проводок, операцій програми «1С Бухгалтерія 7.7»?

16. Які основні можливості забезпечують користувачеві системи типу «Клієнт-принтер?


1. У фінансових установах, інформаційні системи застосовуються в різних напрямках. Одними з типових є — складання бізнес-планів, фінансове планування, аналіз і т.д. Зупинимося на бізнесі-плануванні.

Найбільш повний облік динаміки реалізації проекту при підготовці й аналізі бізнес-плану можливий з використанням спеціалізованих компьютер‘ютерних систем економічного і фінансового моделювання, пристосованих для рішення подібних задач. У процесі складання бізнес-плану, як правило, досить обширно застосовуються економіко-математичні методи. Особливе значення це має для обліку фактора інфляції і приведення різночасних витрат, а також для аналізу чутливості проекту до змін зовнішнього середовища. У той же час, усе більш розповсюдженим є підхід, заснований на використанні в бізнесі-плануванні табличного процесора типу Excel. Автоматизація фінансового розділу бізнес-плану з використанням пакета Excel дозволяє істотно скоротити час складання бізнес плану й уникнути помилок при його коректуванні. Можливість зв’язування окремих аркушів фінансового плану дозволяє провести наскрізний аналіз наявної інформації. При необхідності оперативної зміни 1-го чи декількох параметрів (наприклад, при зміні порядку оподатковування) виробляється миттєве перерахування всього плану. Правильний вибір і ефективне використання компьютер‘ютерних програмних продуктів дозволяє значно поліпшити якість самих бізнес-планів.

2. база даних — це файл спеціального формату, що містить інформацію, структуровану заданим образом.

Системи керування базами даних — це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, наповняти їх і працювати з ними. У світі існує чимало систем керування базами даних. Багато які з их насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожен, що освоїв дану мову, може сам створювати такі структури, які йому зручні, і вводити в их необхідні елементи управління.

За допомогою Access звичайні користувачі одержали зручний засіб для створення й експлуатації досить могутніх баз даних без необхідності що-небудь програмувати. У той же час бота з Access не виключає можливості програмування. При бажанні систему можна розвивати і набудовувати власними силами.

Ще одним додатковим достоїнством Access є інтегрованість цієї програми з Excel, Word і іншими програмами пакета Office.

3. У меню «файл» потрібно вибрати пункт «створити», а потім вибрати потрібний шаблон із пропонованих.

4. Найпростіший спосіб — відкрити базу даних у режимі таблиці і вибираючи відповідні пт, змінювати властивості полів, видаляти і додавати дані, перейменовувати.

5. Запити — це спеціальні структури, призначені для обробки даних бази. За допомогою запитів дані упорядковують, фільтрують, відбирають, змінюють, поєднують, тобто обробляють.

6. Форми — це о’єкти, за допомогою яких у базу вводять нові дані чи переглядають наявні.

7. Звіти — це форми «навпаки». З їхньою допомогою дані видають на принтер у зручному і наочному виді.

8. Процес конвертації даних у «1С Бухгалтерію 7.7» має одну дуже важливу особливість. Особливість ця полягає в тому, що убудований конвертор разом з даними переносить у нову версію і ту конфігурацію програми, що була в попередній версії. Якщо ви вирішили використовувати убудований конвертор даних, то треба мати на увазі, що хоча він і виконує всі операції автоматично, але для рационального виконання цієї роботи йому необхідно задати кілька параметрів. Розглянемо ці параметри і послідовність їхньої установки.

Конвертування рекомендується робити в конфігурацію, що спеціально поставляється, для конвертора, указавши це на вкладці «Конфігурація» діалогу «Параметри конвертора».

Дана конфігурація містить деякі діалогові і друковані форми, що відповідають стандартним звітам програми «1С Бухгалтерія 6.0». Таковым чином, у знову створюваній конфігурації забезпечується наступність властивостей програми «1С Бухгалтерія 6.0».

Далі необхідно верно задати параметри конвертації констант. здесь неувязка полягає в тому, що в старих версіях «1С Бухгалтерії» усі константи являли собою рядки з максимальною довжиною 40 символів. Однак у процесі роботи з програмою, у залежності від контексту звертання до значення константи і від її змісту, вона могла інтерпретуватися також і як число чи дата. Якщо включена опція «Аналізувати тип», то конвертор буде аналізувати фактичний зміст кожної константи, що визначена в настроюванні «1С Бухгалтерії», і привласнить їй тип, що відповідає її вмісту. Константам, що мають порожнє значення, конвертор буде привласнювати тип, заданий групою керуючих елементів «Тип непроініціалізованої константи».

Аналогічним образом задаються і параметри конвертації субконто.

І, нарешті, веб-сайт на котором находится таковая ссылка в Избранное (Favorites) тк обычно таковая ссылка активизирует скрипт который без вашего подготовительного согласия зано «Документи» позволить нам керувати процесом переносу документів у «1С Бухгалтерію 7.7».

здесь виводиться перечень всіх існуючих документів старої версії. Для дерматологического документа можна поставити ознаку конвертації структури документа (тобто, у термінах Конфігуратора: реквізитів документа, форми діалогу документа, шаблона друкованої форми документа, модулів форми документа і модуля документа), а також ознаку переносу самих документів даного виду. У неприятному випадку самі документи переноситися не будуть, а замість дерматологического не перенесеного документа конвертор створить документ визначеного виду «Операція» і призначить йому всі проводки, що існують для цього документа.

На цьому підготовка до перенесення даних закінчується, і далі конвертор виконує всю боту автоматично. Під час його роботи у вікні повідомлень з’являється відповідна інформація для контролю за ходом процесу конвертації.

Після закінчення роботи конвертора, навіть при відсутності повідомлень про можливо виниклі помилки, рекомендується переглянути генеровані тексти і, при необхідності, внести зміни в тексти модулів (як уже було сказано вище, через істотні розходження старої і нової версій перетворення програмних фрагментів не завжди може бути виконане цілком коректно).

9. Будь-яка конфігурація системи 1С Підприємство являє собою набір констант, довідників, документів і журналів для роботи з ними, звітів (обробок), інших о’єктів.

У залежності від кількості встановлених компонентів технологічної платформи, конфігурація може застосовувати о’єкти, специфічні для цих компонентів. З погляду ж користувача, сама конфігурація для своєї роботи вимагає наявності на компьютер‘ютері визначених компонентів системи 1С Підприємство. Наприклад, конфігурація програми «1С Бухгалтерія»
вимагає наявності компонента «Бухгалтерський облік»: тільки в цьому випадку використовуються о’єкти, що реалізують функції бухгалтерського обліку — плани рахунків, бухгалтерські операції і проводки, бухгалтерські підсумки, а конфігурація «Виробництво + Послуги + Бухгалтерія
» вимагає наявність компонентів «Бухгалтерський облік» і «Оперативний облік» чи ж комплексне постачання 1С Підприємства. (у неї входять два компоненти: Бухгалтерський облік, і Оперативний).

У програмних продуктах системи 1С Підприємство конфігурація тісно зв’язана з інформацією — зі структурою інформаційної бази і з даними, що у ній зберігаються. Зміна конфігурації в більшості випадків вимагає зміни структури інформаційної бази: приведення структури файлів інформаційної бази у відповідність зі структурою о’єктів конфігурації.

10. Зразки назв прописом для валют, чисел, дат, днів тижня знаходяться у файлі 1cv7.spl
у каталозі з програмними файлами (BIN)
.

Для того, щоб у друкованих формах одержувати назви валюти, чисел, дат, відмінних від поточних, можна використовувати два способи.

· Використовувати команду Пропис(), указуючи відповідний файл прописів.

· Якщо потрібні прописи тільки на одній мові, виправити уміст файлу 1cv7.spl
, змінивши в ньому відповідні прописи на потрібні. При цьому, якщо в каталозі з програмними файлами відсутній файл 1cv7.spl
, використовуються прописи за замовчуванням (російські).

11. Якщо кількість реквізитів невелика, доречно ввести в довідник валют фіктивну валюту, значення буде зберігатися як курс валюти на дату. При великій кількості реквізитів має сенс увести забалансовий рахунок з аналітикою по о’єктах обліку, наприклад по товарах. Сальдо по рахунку на дату буде визначати значення реквізиту (наприклад ціна товару), зміна значення вироблятися за допомогою проводок на суму коректування.

12. В «1С Бухгалтерії»
існує можливість включати і виключати проводки операції. Зробити це можна за допомогою меню «Дії»
«Уключити проводки» («Виключити проводки»)
чи за допомогою клавіші «F8»
. Якщо проводки операції виключені, ця операція виключається з всіх оборотів. Якщо проводки операції включені, ця операція включається у відповідні обороти. Если операція позначається на видалення, її проводки виключаються з оборотів. Але після зняття з операції позначки на видалення автоматично проводки не включаються. Таковым чином, якщо Ви знімаєте позначку на видалення з операції, для того, щоб проводки операції повернулися в обороти, необхідно в цій операції включити проводки.

13. Вибрати необхідний журнальчик операцій. Виділити його, натиснути Alt+Enter і в меню вибрати пункт автоматичного розрахунку суми.


14. Операції можуть формуватися автоматично на підставі документів, що вводяться. Разом з операцією, документ може породжувати проводки. Такий спосіб дозволяє швидко уводити велику кількість проводок, наприклад, при нарахуванні чи амортизації основних засобів:

· Цілісне відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій;

· Зручний засіб ручного введення операцій;

· Типові операції;

· Автоматичне формування операцій первинними документами (накладними, вимогами, касовими ордерами і т.д.);

· Автоматичний облік амортизації, переоцінки валютних активів, фінансових результатів і т.д.

15. У версії 7.7 є можливість у довіднику встановлювати добір, що дозволяє переглядати перечень елементів, відібраних за визначеним значенням реквізиту, наприклад, за датою.

16. Система електронного документообігу “клієнт-неувязка універсальності системи, що в даному випадку містить у собі використання стандартних форматів документів і повідомлень, можливість роботи через різні мережі передачі даних, настроюваність користувальницького інтерфейсу. У цьому зв’язку серед найважливіших переваг системи “клієнт-Одержання інформації з банку

Для того щоб одержати інформацію з банку, необхідно:

1. Вставити в дисковод дискету із секретними ключами підпису і шифрування.

2. У таблиці платіжних повідомлень натиснути комбінацію клавіш Ctrl-

F5

.

Також для одержання інформації з банку, можна скористатися маніпулятором «миша». Для того, щоб одержати інформацію з банку, використовуючи маніпулятор «миша», необхідно:

· Вставити в дисковод дискету із секретними ключами підпису і шифрування.

· Натиснути праву клавішу «миші» і вибрати пункт меню «Зв’язок з банком»

· Далі вибрати підпункт меню «Одержати дані»
.

Для того щоб роздрукувати платіжний документ, необхідно:

1. За допомогою клавіші Space
, відзначити необхідні для печатки документи і натиснути клавішу F8
.

2. За допомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту і натиснути клавішу Enter
.

3. Після успішної генерації звіту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-P
для висновку звіту на принтер.

Також для печатки платіжних документів, можна скористатися маніпулятором «миша». Для того, щоб роздрукувати документи, використовуючи маніпулятор «миша», необхідно:

1. За допомогою клавіші Space
, відзначити необхідні для печатки документи.

2. Натиснути праву клавішу «миші» і вибрати пункт меню «Звіт»
.

3. За допомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту і натиснути клавишу Виконати
.

4. Після успішної генерації звіту за допомогою маніпулятора «миша» натиснути у верхній частині екрана клавишу з зображенням принтера.

Для того щоб роздрукувати виписку, необхідно:

1. У таблиці платіжних повідомлень натиснути клавішу F8
.

2. За допомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту і натиснути клавішу Enter
.

3. Вказати інтервал дат, за який необхідно одержати виписку, а також валюту й особовий рахунок, по якому необхідно одержати виписку. У випадку якщо необхідно одержати звіт по всіх рахунках, у формі завдання параметрів одержання виписки необхідно установити настроювання «Звіт по всіх рахунках».

4. Після успішної генерації звіту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-P

для висновку звіту на принтер.

Також для печатки виписки, можна скористатися маніпулятором «миша». Для того, щоб роздрукувати виписку, використовуючи маніпулятор «миша», необхідно:

1. Знаходячись у таблиці платіжних повідомлень, натиснути праву клавішу «миші» і вибрати пункт меню «Звіт»

2. За допомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту і натиснути клавишу Виконати
.

3. Вказати інтервал дат, за який необхідно одержати виписку, а також валюту й особовий рахунок, по якому необхідно одержати виписку. У випадку якщо необхідно одержати звіт по всіх рахунках, у формі завдання параметрів одержання виписки необхідно установити настроювання «Звіт по всіх рахунках»
.

4. Після успішної генерації звіту за допомогою маніпулятора «миша» натиснути у верхній частині екрана клавишу з зображенням принтера.

]]>