Учебная работа. Лабораторная работа: Вимірювання відносної вологості повітря

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа. Лабораторная работа: Вимірювання відносної вологості повітря

Лабораторний практикум

з фізики

Учня 10-А класу

Безпечного Петра

практична робота №
1

Вимірювання відносної вологості повітря

Мета:
навчитись користуватись вимірювальними приладами.

Обладнання:
волосяний гігрометр, психрометричний гігрометр, гігрометр, гумова насос-груша, скляний екран, ефір.

Теоретичні дані:

Ознайомилися з принципами і будовою гігрометра, визначили температуру в кімнаті, за допомогою психрометра визначаємо відносну вологість повітря.

1

18

14

4

64

2

16

8

8

30

3

14

10

4

60

Контрольні запитання:

1.
Що називають точкою роси ?

2.
Яка пара називається насиченою ?

3.
коли абсолютна вологість більша ?

4.
Дати означення відносної вологості.

1.
Точкою роси називають температуру, за якої відносна вологість повітря становить 100% .

2.
Насиченою називають пару, яка перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною.

3.
Абсолютна вологість взимку буде більша ніж влітку, тому що якщо температура низька, то кількість водяної пари в повітрі буде дуже близька до насичення.

4.
Відносною вологістю повітря називають величину, яка вимірюється відношенням абсолютної вологості до кількості пари необхідної для насичення повітря за тієї самої температури.

Висновок:
на цьому уроці ми навчились вимірювати відносну вологість повітря.

практична робота № 2

Спостереження броунівського руху

Мета:
переконатись у тому, що речовина складається з дрібних частинок і ці частинки рухаються.

Теоретичні дані:

2500 років тому вчений Демокріт вперше видвинув твердження про те що речовина складається з дрібних частинок. На початку
XX
століття з винайденням електронного мікроскопа це було доведено з наукової точки зору. Ці частинки назвали молекулами. До основних доказів того що частинки існують і рухаються належить явище, яке вперше спостерігав англійський ботанік Броун в 1827 році. Щоб спостерігати броунівський рух можна виконати такий дослід: треба дуже розвести у воді краплю туші і помістити її на предметне скло мікроскопа. Рідина, яка здавалася суцільною, у мікроскопі виглядає інакше: чорні, неправильної форми шматочки різних розмірів, плавають у безбарвній рідині. Зосередивши увагу на одному з них, можна побачити, що він рухається хаотично. Звісно ми бачили не молекули, але з цього досліду зрозуміло, що шматочки туші рухалися через те, що об них вдарялися невидимі в мікроскопі частинки. Ці частинки рухаються хаотично.

Висновок:
ми на досліді переконались у тому, що речовина складається з дрібних частинок (молекул) і ці частинки рухаються хаотично.

Практична робота №
3

Вимірювання індукції магнітного поля постійного струму

Мета:
навчитися складати електроколо і користуватися електровимірювальними приладами.

Обладнання:
амперметр, лінійка, прямокутна рамка, терези, гирі, магніт дугоподібний, джерело живлення.

Схема Теоретичні дані:

1

2

3

Висновок:
на цьому уроці ми навчилися складати електроколо і користуватися електровимірювальними приладами.

практична робота № 4

Визначити розмір молекули олеїнової кислоти

Мета:
закріпити вміння оцінювати розміри молекул.

Обладнання:
0,15% олеїнової кислоти на спирту, піпетка, важки, стакан, тальк, посудина з дистильованою водою.

Теоретичні дані: розмір молекули можна визначити вимірявши масу однієї каплі розчину , площу поверхні , і концентрацію олеїнової кислоти.

Хід роботи

Визначаємо методом зважування масу 20 капель розчину олеїнової кислоти. Знаходимо масу однієї:

Висновок:
ми закріпили вміння оцінювати розміри молекули, використовуючи олеїнову кислоту.

практична робота №
5

Визначення
заряду електрона

Мета:
навчитися застосовувати закон

Обладнання:
розчин сульфату міді, мідні електроди, джерело постійного струму, секундомір, амперметр, важки, вимикач, провідники.

Теоретичні дані:Висновок:
ми навчилися застосовувати закон.

практична робота №
6

Дослідне підтвердження залежності між температурою, об’ємом і тиском газу

Мета:
навчитись користуватися вимірювальними приладами
та з’ясувати умови залежності між об’ємом, тиском і температурою.

Обладнання:
термометр, барометр, нагрівальний елемент, лінійка.

Теоретичні дані:

1. законоб’єм, що його займає газ сталої температури, є величиною сталою.

2. З рівняння Клапейрона випливає, що сталим буде відношення об’єму газу до його температури, тобто за незмінної маси газу і сталого тиску об’єм газу прямо пропорційний абсолютній температурі.

3. За сталого об’єму тиск газу прямо пропорційний його абсолютній температурі.

1

2


1.

2.

Відповідь: тиск перевищив граничнодопустимий тиск
,
тому існує можливість розриву.

Висновок:
за допомогою приладів ми з’ясували умови залежності між об’ємом, тиском і температурою.

Практична робота №
7

Вивчення властивостей рідини

Мета:
визначити силу поверхневого натягу рідини

Обладнання:
штатив, динамометр, дистильована вода, лінійка, пральний порошок, проволочена рамка.

Теоретичні дані:

м

Н

1

2

3

1.

2.

3.

1.

2.

Висновок:
на уроці ми визначили силу поверхневого натягу рідини.

практична робота №
8

Вивчення властивостей твердого тіла. Визначення модуля Юнги для гуми.

Мета:
визначити зв

язок між механічною напругою і відносним видовженням.

Обладнання:
гумова стрічка, динамометр, лінійка.

Теоретичні дані:

довжина;

початкова довжина;

абсолютне видовження.

1) 2)

1

2

Висновок:
ми виявили зв’язок між механічною напругою і відносним видовженням.